ONZE MISSIE

Wij dromen van een SAMENleving waarin mensen hun eigen creatieve kracht kunnen inzetten om het beste van zichzelf te geven. In die droom krijgen ook personen in een kwetsbare situatie de kans om dat te doen.

Om een veilige ruimte te bieden waar kinderen en jongeren dit potentieel kunnen ontwikkelen, biedt Mais Quelle Chanson muzikale trajecten aan. Dat doen we onder de vorm van sociaal artistieke of intergenerationele gemeenschapsvormende projecten, waar telkens de brug wordt gemaakt met andere kunstdisciplines.

 

Verder produceert MQC vanaf 2024 jaarlijks een professioneel podiumkunstenproject op met kinderen en jongeren. De even jaren leidt dit tot een muzikaal project en de oneven jaren tot een muziektheatraal project. Deze projecten spelen we in en buiten Gent.


WAT?

Mais Quelle Chanson biedt muzikale trajecten aan op maat van ieders leefwereld. De thema’s zijn telkens brandend actueel, het zijn maatschappelijke topics die leven bij de kinderen, jongeren of bij uitbreiding de intergenerationele groep met wie we werken. 

Mais Quelle Chanson gaat aan de slag met diverse groepen binnen en buiten de schoolomgeving. Divers wil voor ons zeggen dat kinderen en jongeren (en hun families) met verschillende culturele, sociale en economische achtergronden elkaar ontmoeten. Daarbij hebben we extra aandacht voor alle kwetsbaarheden die het leven met zich meebrengen.

HOE?

Samen in een creatief proces stappen, is samen praten, samen maken, samen zingen en musiceren. Dit werkt verbindend en versterkend en maakt de afstand tussen mensen kleiner. Met haar muzikale trajecten ondersteunt Mais Quelle Chanson het sociaal weefsel dat er al is in een groep of bouwt een nieuw sociaal weefsel waar het nog niet bestaat. Deze trajecten resulteren in geëngageerde eindproducten zoals een eenvoudig toonmoment, een concert, een muziektheatervoorstelling, een muzikale stoet, een performance of een installatie.

 

WAAR?

De thuisbasis van vzw Mais Quelle Chanson is Gent. We hebben momenteel een werking in de wijken Nieuw Gent, Ledeberg en in het centrum van de stad. Voor extra projecten gaan we graag op pad in andere regio’s.

Stevig verankerd

Kapinga Gysel richtte in 2015 MQC op vanuit haar sociaal-artistiek werk in de Gentse wijken Ledeberg en Nieuw Gent waar toen en nu nog steeds grote behoefte was, en is, aan dergelijke initiatieven.


Al van bij aanvang van de werking, was er veel aandacht voor samenwerkingen binnen en buiten Gent (bv. met KleinVerhaal (Oostende) en Theater Antigone (Kortrijk). Sinds 2020 krijgt MQC werkingsmiddelen van Stad Gent waarmee een deel van de werking gefinancierd wordt. In de wijken waar het begon, vindt nog steeds een wijkwerking plaats, maar ons hoofdkwartier bevindt zich bij  Ha Concerts in het centrum van Gent. Ha Concerts is sinds januari 2022 een structurele partner waarbij MQC onder andere een deel van de nieuwe kinder- en jongerenwerking invult.

De afgelopen jaren heeft MQC een zeer sterk netwerk van partners opgebouwd op wijkniveau, stadsniveau, Vlaams niveau, en internationaal.

ONS NETWERK