ONZE MISSIE

Mais Quelle Chanson is een multidisciplinair team dat kinderen, jongeren en volwassenen artistiek begeleidt in hun zoektocht naar een eigen stem

De belangrijkste missie van MQC is kinderen, jongeren en volwassenen mentaal sterker en weerbaarder maken. Dat doen we door mensen samen te brengen, met hen te filosoferen en hen deel te laten uitmaken van een professioneel artistiek proces.


Met de werking van Mais Quelle Chanson willen wij een divers publiek in beweging brengen. We doen dit door geëngageerde producties te maken voor en door jongeren om hen op een speelse en artistieke manier in contact te brengen met het maatschappelijk debat.

Onze thuisbasis is in Gent, meer bepaald in de Gentse wijken Ledeberg, Nieuw Gent en centrum Gent. Maar we willen dit werkveld weliswaar in de toekomst uitbreiden naar andere wijken in Gent en naar andere steden. Buurten waar kwetsbare jongeren niet of te weinig gezien of gehoord worden, zijn ons werkveld. Mais Quelle Chanson wil in heel Vlaanderen een organisatie worden waar jongeren een plek vinden om op een multidisciplinaire manier op zoek te gaan naar hun eigen stem en kunnen wij hen via die weg een podium bieden.

Mais Quelle Chanson is geen organisatie die enkel een mooi verhaal wil vertellen aan de buitenwereld en in werkelijkheid een lege doos blijft. Onze eerste prioriteit is voeling hebben en houden met wat leeft onder de jongeren, onder de bevolking en in de wijken. Wij voelen dat onze maatschappij, hier en nu, vooral nood heeft aan nabijheid, traagheid en authenticiteit.

Stevig verankerd

Kapinga Gysel richtte in 2015 MQC op vanuit haar sociaal-artistiek werk in de Gentse wijken Ledeberg en Nieuw Gent waar toen en nu nog steeds grote behoefte was, en is, aan dergelijke initiatieven.


Al van bij aanvang van de werking, was er veel aandacht voor samenwerkingen binnen en buiten Gent (bv. met KleinVerhaal (Oostende) en Theater Antigone (Kortrijk). Sinds 2020 krijgt MQC werkingsmiddelen van Stad Gent waarmee een deel van de werking gefinancierd wordt. In de wijken waar het begon, vindt nog steeds een wijkwerking plaats, maar ons hoofdkwartier bevindt zich bij  Ha Concerts in het centrum van Gent. Ha Concerts is sinds januari 2022 een structurele partner waarbij MQC onder andere een deel van de nieuwe kinder- en jongerenwerking invult.

De afgelopen jaren heeft MQC een zeer sterk netwerk van partners opgebouwd op wijkniveau, stadsniveau, Vlaams niveau, en internationaal.

ONS NETWERK