Mais Quelle Chanson is
een multidisciplinair team
dat kinderen, jongeren en volwassenen
artistiek begeleidt in hun zoektocht
naar een eigen stem
KOOR - KAMPEN - WORKSHOPS - OPTREDENS
AGENDA

Our Story

Mais Quelle Chanson geeft Gentse kinderen en jongeren een stem, met de focus op de maatschappelijk kwetsbaren, omdat wij het belangrijk vinden hen te empoweren. Elk kind verdient evenveel kansen en daar zetten wij ons elke dag met plezier voor in. Met de steun van Stad Gent maken we van onze droom een realiteit.
Dit doen we aan de hand van (binnen- en buitenschoolse) workshops en kampen met als focus zang en muziek, slam poetry en bruitage. We geven hen een stem en een podium zodat ze kunnen schitteren en zichzelf kunnen laten zien. Mais Quelle Chanson organiseert ook een kinderkoor en een Adults Only koor waarbij iedereen welkom is om samen te zingen. We geloven dat muziek en zang mensen met elkaar verbindt. Hiervoor zijn we geparkeerd met De Broederij in Ledeberg.

Mais Quelle Chanson is samengesteld uit Kapinga Gysel (bezieler MQC, zangeres, zangcoach, workshop- en koorbegeleider, coördinatie en dagelijks bestuur), Sarah Huyghe (medewerker dagelijks bestuur), Tatiana Geysen (medewerker, administratief assistent vzw), Lise Daelemans (Singer-Songwriter, Muziekproducer) en Hooman Jeddy (documentairemaker en filmworkshop begeleider).

Vaak limiteren we ons niet tot ons eigen team, maar collaboreren ook vaak met anderen. Zo werken we allemaal samen aan de Mais Quelle Chanson familie: Ruben Nachtergaele (Geluidskunstenaar, workshop Bruitage), Fatih Devos (rapper, workshop Poetry Slam), Matt Watts (singersongwriter, workshop zang en muziek), Charlotte Adigéry, …

Meer over ons