Met de werking van Mais Quelle Chanson willen wij een divers publiek in beweging brengen. We doen dit door geëngageerde producties te maken voor en door jongeren om hen op een speelse en artistieke manier in contact te brengen met het maatschappelijk debat.

Onze thuisbasis is in Gent, meer bepaald in de Gentse wijken Ledeberg, Nieuw Gent en centrum Gent. Maar we willen dit werkveld weliswaar in de toekomst uitbreiden naar andere wijken in Gent en naar andere steden. Buurten waar kwetsbare jongeren niet of te weinig gezien of gehoord worden, zijn ons werkveld. Hopelijk kan Mais Quelle Chanson in heel Vlaanderen een organisatie worden waar jongeren een plek vinden om op een multidisciplinaire manier op zoek te gaan naar hun eigen stem en kunnen wij hen via die weg een podium bieden.

Mais Quelle Chanson is
een multidisciplinair team
dat kinderen, jongeren en volwassenen
artistiek begeleidt in hun zoektocht
naar een eigen stem
KOOR - KAMPEN - WORKSHOPS - OPTREDENS

Mais Quelle Chanson is geen organisatie die enkel een mooi verhaal wil vertellen aan de buitenwereld en in werkelijkheid een lege doos blijft. Onze eerste prioriteit is voeling hebben en houden met wat leeft onder de jongeren, onder de bevolking en in de wijken. Wij voelen dat onze maatschappij, hier en nu, vooral nood heeft aan nabijheid, traagheid en authenticiteit.

Mais Quelle Chanson werkt samen met partners uit de wijken zoals Brede school, De Broederij, de Zuidpoort, Poco loco, Circusplaneet, Campus Atelier, Manoeuvre, … en neemt deel aan de relevante overlegorganen en werkgroepen waar Mais Quelle Chanson vzw een rol in speelt of waar onze expertise van belang kan zijn. MQC werkt ook samen met Handelsbeurs, Viernulvier, Kopergieterij, UGent en Kask. We willen inspelen op de nieuwe dynamieken in de wijk of in de stad waardoor een zichtbaar aanwezig en laagdrempelig (muzisch) netwerk ontstaat in de wijk en daarbuiten. De coördinator van MQC is een verbindende figuur en een aanspreekpunt voor iedereen in de wijk, en wil die openheid actief uitdragen.

Wie is TEAM Mais Quelle Chanson?

Vaste medewerkers:

Kapinga Gysel
Bezieler MQC, zangeres en zangcoach, workshop zang en koorbegeleider, coördinatie en dagelijks bestuur vzw MQC

Sarah Huyghe
Medewerker dagelijks bestuur en communicatie vzw MQC

Tatiana Geysen
Administratief medewerker en planning projecten vzw MQC

 

Freelancers en artiesten die meewerk(t)en aan de projecten van Mais Quelle Chanson:

Lise Daelemans Singer-Songwriter, muziek Producer
Hannes Couvreur Fotograaf en professioneel babbelaar
Yoram Kunde Boumkwo Rap, muziek producer
Lara Rosseel Componist, muzikant
Owen Weston Rap, song writing
Luna Maes  zangcoach
Robbe Kieckens Percussionist, workshops bruitage

Hooman Jeddy Documentairemaker en begeleider workshops en trajecten
Ruben Nachtergaele Geluidskunstenaar, workshop bruitage
Fatih Devos Rapper, workshop poetry slam
Matt Watts Singersongwriter, workshop zang en muziek
Charlotte Adigéry Zangeres, workshop zang
Sophia Ammann Zangcoach, muzikant
Chris Ansong Geluidskunstenaar, workshop bruitage/ beats
Mona Van Bever Zangeres, workshop zang
Stan Maris Accordeonist, muziekbegeleider
Leander Vertriest Accordeonist en koorbegeleider

Jongerenwerking

De medewerkers van Mais Quelle Chanson vinden het belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen met de deelnemende jongeren en hun families. Door hen te respecteren in hun creatieproces en door hun talenten te helpen ontwikkelen in een professioneel kader willen we bereiken dat deze jongeren zich gezien en erkend voelen zoals ze zijn. Wij willen laagdrempelig en dus dicht bij de mensen werken: bij de mensen, met de mensen en voor de mensen met als grootste prioriteit ER ZIJN voor kwetsbare jongeren. Samen met hen zoeken we oplossingen voor uitdagingen en problemen. We gaan in dialoog en hopen hen zo te versterken en veerkrachtig te maken. We bouwen bruggen naar een maatschappij waarin ze soms moeilijk de weg vinden.

Kinderen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar via muziek en zang in binnen- en buitenschoolse trajecten tijdens het schooljaar of in creatieve kampen tijdens de vakanties. Bij elk type traject is er aandacht voor aangepaste methodieken. Het uitgangspunt is samen muziek maken, maar in de meeste trajecten wordt ook de verbinding gemaakt met één of meerdere van de andere muzische domeinen: beweging, drama, beeld of media. Vzw Mais Quelle Chanson werkt samen met andere partners om de jongeren telkens een gevarieerd, professioneel en vernieuwend project met boeiende kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines te kunnen aanbieden.

Deze lessenreeksen/workshops nemen de vorm aan van korte of lange trajecten en zijn de experimenteerruimte van de vzw om bewoners (jong en oud) te bereiken die anders niet bereikt worden, om met nieuwe partners samen te werken of om kinderen, jongeren en volwassen uit de wijk samen te brengen. Kinderen die binnen het schoolse traject gebeten zijn door de muziekmicrobe kunnen de stap zetten naar continuering in de vrije tijd.

Wat betekent vzw Mais Quelle Chanson voor volwassenen?

MQC organiseert jaarlijks een participatief project voor volwassenen waarin wij hen op een positieve manier het woord geven. Onze doelstelling hierbij is mensen bij elkaar brengen, bruggen bouwen tussen personen met een verschillende sociale, economische en/of culturele achtergrond. 

In 2020 gingen documentairemaker Hooman Jeddy en Valentine Galyn de straat op in Nieuw Gent om inwoners te interviewen. De slagzin ‘WIJ, HIER, SAMEN, OOK MORGEN’ was hun vehikel om een gesprek aan te gaan over de toekomst in hun buurt. Het resultaat zal in het najaar van 2021 voor het eerst getoond worden.

In de zomer van 2021 gaat fotograaf Hannes Couvreur gewapend met zijn camera en open blik de straat op in Nieuw Gent voor het project ‘Onbereikbaar verbonden’. Deze keer gaat het gesprek over welk waardevol voorwerp bij de inwoners van Nieuw Gent een bijzondere herinnering naar boven brengt. Hij gaat na hoe een voorwerp verbinding kan oproepen met iets wat onbereikbaar geworden is. Hannes spreekt met heel diverse mensen en gaat na waar de verhalen verschillen of zijn ze net heel gelijkaardig? De resultaten zijn te zien op werfdoeken op de nadarhekkens rond de werven van ‘Nieuw Gent vernieuwt’. Er was van juni 2022 tot midden oktober 2022 ook een audiowandeling te bekijken en te horen in Nieuw Gent met fragmenten van interviews met buurtbewoners. Deze zijn hier nog te horen.

Naar analogie met het kinderkoor organiseert MQC wekelijks ‘Intergenerationele samenzang’ voor jongeren en volwassenen in de Serre in Nieuw Gent. Onze missie hierbij is om mensen samen te brengen, de talenten van mensen te zien, te ontwikkelen en hen ook eigenaarschap geven in een gedeeld creatief proces.